Tag: umowa o dzieło

Praca zdalna

Praca zdalna wydaje się idealnym rozwiązaniem dla osób, które wolą lub muszą pozostawać w domu. Ta forma zatrudnienia jest odpowiednia dla kobiet wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych czy obytych z internetem emerytów. Na temat takiego systemu pracy pokutuje jednak wiele mitów. Najpopularniejsze z nich to takie, że zdalnie nie sposób zarobić tyle, żeby starczyło na godne Read More