Odszkodowanie za wypadek w pracy – zbiór informacji

Losowe wypadki mają miejsce nie tylko w życiu prywatnym, lecz także podczas pełnienia obowiązków służbowych. Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy? Jak reagować w przypadku odrzucenia wniosku przez ZUS? O tym wszystkim piszemy w tym artykule. Zapraszamy do lektury.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje każdej osobie, która jest ubezpieczona i doznała wypadku w pracy lub trwałego czy długotrwałego uszczerbku na zdrowia. Wszystkie przepisy regulujące wypadku przy pracy znajdują się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Ustawa określa, że stały uszczerbek na zdrowiu powoduje upośledzenie czynności organizmu, które się nie poprawia. Długotrwały uszczerbek natomiast powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres pół roku, ale jest szansa na poprawę w dłuższej perspektywie czasu. 

Jeśli nastąpi poprawa w ciągu 6 miesięcy, wtedy jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje. Warto także mieć na uwadze, że ocena uszczerbku na zdrowiu (wyrażona w procentach) odbywa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji. Obecnie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku poszkodowany może się liczyć na 1033 zł. Są to kwoty jednorazowe określane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Jak się starać o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Osoba poszkodowana musi złożyć odpowiedni wniosek do płatnika składek. Może także wniosek złożyć rodzina, jeśli stan zdrowia poszkodowanego na to nie pozwala. Płatnik składek po otrzymaniu wniosku będzie kompletował dokumenty. W szczególności chodzi o protokół powypadkowy, kartę wypadku czy wyrok sądu pracy. 

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeśli mimo uszczerbku na zdrowiu ZUS nie przyznał odszkodowania, wtedy osobie poszkodowanej przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w systemie ubezpieczeń społecznych. W takich sprawach warto także zasięgnąć opinii prawnika. Warunki terminowe odwołania się są określone w kodeksie postępowania cywilnego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *