Jak wygląda wynajem długoterminowy floty w Polsce?

Wynajem floty samochodowej dostępny jest na polskim rynku od ponad 20 lat. Atrakcyjne warunki jego finansowania sprawiły, że szybko stał się jedną z najchętniej wykorzystywanych możliwości, jeśli chodzi o zdobycie samochodów firmowych.

Jeszcze dziesięć lat temu niewielu przedsiębiorców decydowało się na wynajem floty. Chętniej z tego rozwiązania korzystały międzynarodowe i krajowe korporacje. Obecnie jednak na tą formę finansowania decydują się także małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą czy klienci indywidualni.

Wynajem długoterminowy floty przywędrował do Polski z krajów Europy Zachodniej, w której po raz pierwszy pojawił się pół wieku temu i po dziś dzień jest jednym z dominujących sposobów finansowania samochodów w przedsiębiorstwach.
W Polsce wynajem floty staje się coraz popularniejszy. W formie leasingu operacyjnego, który zakłada pełną lub częściową obsługę aut rośnie rok do roku o 17%.

Wynajem długoterminowy floty — co powinna zawierać umowa?

Polskie prawo nie określa jasno, jakie elementy powinny znaleźć się w umowie wynajmu floty. Jedynymi elementami, które sprecyzowano literą prawa, są strony podpisujące dokument. Kodeks cywilny jasno określa je jako najemcę i wynajmującego. Pozostałe obostrzenia i zapisy reguluje art, 78 k.c., który mówi o prawidłowości sporządzania umowy, która musi być zawarta w formie pisemnej.

Prawo jasno określa, że umowa wynajmu samochodu, musi koniecznie zawierać trzy elementy:

  • jasne określenie stron umowy, które zakłada podział na wynajmującego i najemcę;
  • treść (mowa tutaj o oświadczeniu woli), która jasno będzie precyzować przedmiot najmu oraz wszystkie warunki umowy;
  • podpisy stron, które będą poświadczały spisane oświadczenie woli. Ważne jest to, że muszą być własnoręczne.

Poza powyższymi zapisami umowy, dokument powinien zawierać także czas najmu, a także dokładny opis przedmiotu, który zostanie przekazany najemcy (marka, model auta, jego wyposażenie, a także rodzaj płynów eksploatacyjnych oraz opis usług, jakie wchodzą w zakres umowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *